استراتژی برای هر کس

استراتژی برای هر کس

استراتژی یعنی دانستن این که کجا می رویم، چرا به آن جا می رویم، چگونه به آن جا می رسیم و تفاوت چگونگی انجام آن توسط شما چیست. اصول ذیل به هر کس امکان می دهد که معنی واقعی و اهمیت استراتژی را درک نمایند:

1. اعتماد، موفقیت را تضمین نمی کند. اما، بدون آن، کسب و کار (و زندگی) یک بازی برای بقاء است. سطح بالای اعتماد به سازمان شما کمک می کند تا فراتر از بقاء حرکت کند.

2. منابع برای حرکت فراتر از بقاء، ضروری است. بدون منابع لازم، سازمان ها مانند اتومبیلی می باشند که در باک بنزین ندارند.

3. چگونگی و چرایی نیاز سازمان ها تنظیم یا انطباق منابع خودشان را با محیط کسب و کار تعیین می کند.

4. تغییر لازم است و می تواند سودآور باشد (عدم تغییر می تواند مرگبار باشد). زمانی که سازمان ها آماده تغییر نباشند، نسبت به فرصت ها کور می شوند. سود پاداش، برای تغییر مثبت است.

5. رقابت، سود را به ارمغان می آورد. رقابت منصفانه هم سالم است و هم باعث می شود هر سازمان قوی تر شود.

6. جهانی شدن، بازیکنان جدید، برای بازی های جدید (محصولات و خدمات)، زمین های بازی (بازار) و قوانین جدید می آورد. جهانی شدن در واقع یک شکل دیگر از رقابت است.

7. جهانی شدن، رقابت و محیط بر رشد تاثیر می گذارد. رشد می تواند خوب و بد باشد، با این حال رشد متعادل برای دست یابی به موفقیت ضروری است.

8. برنامه ریزی عالی برای پیاده سازی یک استراتژی موفق، نیل به اهداف و رسیدن به مقصد لازم است.

9. کار گروهی (نقش ها، مسئولیت و پاسخ گویی) استراتژی را به واقعیت تبدیل می کند.

10. رهبران باید هر روز با هر کس ارتباط برقرار کنند.

از طریق درک مشترک از استراتژی، شما، همکاران و همه کارکنان سازمان شما می توانید به "همه آن چه که می خواهید تبدیل بشوید" نزدیک تر شوید.

 

برگرفته از کتاب:

استراتژی برای هر کس

  نویسنده: گرارد دانفورد

 

 

0 دیدگاه

نظر شما راجع به این مقاله چیست؟