خِرَد عمومی مدیریت ثروت

خِرَد عمومی مدیریت ثروت

خلق ثروت هنگفت و ارتقای شکوفایی مالی، آرزوی همه انسان هاست و هیچ فرقی نمی کند که موقعیت فعلی شان چه باشد. ثروتمند می خواهد ثروتمندتر شود، فقیر می خواهد از نظر مالی تامین شود و در این میان افراد متوسط می خواهند از نربان موفقیت مالی تا جای ممکن بالا بروند.

یکی از ضروریات زندگی در عصر حاضر داشتن سواد مالی است. سواد مالی به ما کمک می کند تا ثروت را ایجاد و آن را مدیریت کنیم. خلق ثروت و نگهداری و رشد آن در آینده تنها با اتخاذ یک برنامه ریزی صحیح مالی میسر خواهد شد.

امنیت مالی مسیری را برای ما هموار می سازد که از آن طریق وظایف کلان خود در مقابل خانواده و جامعه را جامه عمل پوشانده، آرزوهای بلندتری را محقق کرده و آینده بهتری را برای افرادی که به ما متکی هستند، فراهم نماییم. ثروت بیشتر می تواند اطمینان بیشتری برای والدین و فرصت های بیشتر و بزرگ تری برای فرزاندمان به بار بیاورد.

کتاب
"خرد عمومی مدیریت ثروت" :
راهنمای ساده برنامه ریزی مالی شخصی و خلق ثروت

 نویسنده : مارک هاینز دانیل، کارن دانیل
 انتشارات : آتی نگر

0 دیدگاه

نظر شما راجع به این مقاله چیست؟