دانشنامه مختصر اقتصاد

دانشنامه مختصر اقتصاد

همه می دانند که اقتصاددانان درباره موضوعات اقتصاد کلان، مانند تورم و بیکاری و رشد اقتصادی، اختلافات زیادی دارند و مکتب های مختلف اقتصادی غالباً نگرش های بسیار متفاوتی دارند. اما، همان طور که هِنِدرسُن ویراستار کتاب "دانشنامه مختصر اقتصاد" اشاره می کند، حتی در اقتصاد کلان نیز هم نظری ها از آنچه معمولاً تصور می شود بیشتر است. افزون بر آن، بیشتر مسائل و موضوعات اقتصادی در قلمرو علم اقتصاد خرد جای می گیرد و اینجا بیشتر اقتصاددانان، تقریباً همه آن ها، درباره موضوعاتی چون کنترل اجاره بها و حداقل دستمزد و نیاز به کم کردن آلودگی، هم نظرند.

کتاب "دانشنامه مختصر اقتصاد" با کمک حدود 150 تن از اقتصاددانان مطرح دنیا، یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین کتاب های کلاسیک در زمینه دانش اقتصادی است.

فهرست الفبایی مقالات

- آپارتاید / آزادی اقتصادی / آموزش / ابرتورم / اتحادیه های کارگری / اتحادیه اروپا / اتحادیه پولی / اثرات جانبی / اخلاق و اقتصاد / ارز / ارزش فعلی / اطلاعات / اطلاعات و قیمت ها / اقتصاد آزمایشگاهی / اقتصاد خرد / اقتصاد رفتاری / اقتصاد طرف عرضه / اقتصاد فضا / اقتصاد کلان نئوکلاسیک / اقتصاد کینزی / اقتصاد نوکینزی / اقتصادهای در حال گذار / انتخاب عمومی / انتظارات عقلانی / انحصار / انرژی / انقلاب صنعتی و سطح زندگی / اوپک / اوراق قرضه / اوراق قرضه بنجل / ایمنی شغلی / اینترنت

- بازار آزاد / بازار سهام / بازار قراردادهای آتی و اختیار معامله / بازار کنترل شرکت ها / بازارهای سرمایه کارا / بازتوزیع / بازیافت / بحران پس انداز و وام / بدهی و کسری بودجه دولت / برق و تنظیم بازار آن / برنامه های حمایتی کشاورزی / بهره وری / بیکاری / بیمه / بیمه سلامت / بیمه مسئولیت

- پس انداز / پول گرایی / پیامدهای ناخواسته / پیش بینی و مدل های اقتصادسنجی

- تامین اجتماعی / تامین مالی مبارزات انتخاباتی / تبعیض / تبلیغات / تجارت آزاد / تجارت بین المللی / تحریم / تحلیل هزینه - فایده / تخریب خلاق / تراز پرداخت ها / تراژدی منابع مشترک / تقاضا / تقسیم کار / تمرکز صنعتی / تنظیم گری / تنظیم گری مالی / توافق نامه های تجاری بین المللی / تورم / توزیع درآمد

- ثبات بودجه

- جرم / جریان های بین المللی سرمایه / جمعیت

- چرخه های کسب و کار

- حباب / حداقل دستمزد / حراج / حساب های درآمد ملی / حقوق مالکیت / حقوق و اقتصاد / حکمرانی شرکتی / حمایت از محیط زیست در بازار آزاد / حمایت از مصرف کننده / حمایت گرایی / حمل و نقل شهری

- خدمات درمانی / خدمت سربازی اجباری / خصوصی سازی / خطر و ایمنی

- دارو : اقتصاد و تنظیم گری / دفاع

- رانت خواری / رشد اقتصادی / رشد دولت / رفاه / رفتار سیاسی / رقابت / رکود بزرگ

- ژاپن

- ساختار مالی شرکت ها / سرمایه داری / سرمایه گذاری / سرمایه انسانی / سطح زندگی و رشد اقتصادی دوران مدرن / سود / سوسیالیسم / سیاست بودجه ای / سیاست پولی / سیاست های اقتصادی هووِر

- شاخص های قیمت مصرف کننده / شرکت سهامی / شکاف جنسیتی / شواهد تجربی رشد اقتصادی

- عرضه / عرضه پول / عرضه رقابتی پول

- فاجعه و بازسازی / فاشیسم / فدرال رزرو / فساد / فقر در آمریکا

- قوانین ضد تراست

- کارآفرینی / کارایی / کارتل / کالاهای عمومی / کمک خارجی / کمک خیریه / کمونیسم / کنترل آلودگی / کنترل اجاره بها / کنترل قیمت ها / کیفیت محیط زیست

- گاز طبیعی: بازار و تنظیم گری / گرمایش جهانی

- مارکسیسم / مالکیت فکری / مالیات بر سود سرمایه / مالیات بر مصرف / مالیات ستانی / مالیات ستانی از شرکت ها / مخابرات / مرکانتیلیسم / مزیت نسبی / مستمری بازنشستگی / مسکن / معاملات نهانی / معجزه اقتصادی آلمان / معمای زندگی / مقررات زدایی از باربری زمینی / مقررات زدایی از شرکت های هواپیمایی / مکتب اقتصاد اتریشی / منابع طبیعی / منحنی فیلیپس / مهاجرت به آمریکا

- نام تجاری / نرخ بهره / نرخ نهایی مالیات / نظام پولی پایه طلا / نظریه بازی / نوآوری / نهایی گرایی

- ورزش / ورزش سنجی / ورشکستگی

- هجوم به بانک ها / هزینه فرصت / هنر

 

کتاب : دانشنامه مختصر اقتصاد

ویراستار : دیوید هندرسن

0 دیدگاه

نظر شما راجع به این مقاله چیست؟