تن گفت (زبان بدن)

تن گفت (زبان بدن)

زبانی وجود دارد که زنده و سر حال است و شاید جهانی ترین زبان دنیا باشد؛ زیرا هر کسی می تواند آن را بخواند، بی آنکه طرف دیگر حتی کلمه ای به زبان آورده باشد. منظور از این زبان، زبان بدن است

ما انسان ها شیفته زبان بدن هستیم. اگر دو نفر را ببینیم که آن طرف خیابان ایستاده اند و اشاراتی آکنده از خشم را به یکدیگر نشان می دهند، بی درنگ توقف می کنیم تا ببینیم بعد از آن چه اتفاقی خواهد افتاد. اگر فردی مشهور یا یک مقام رسمی رده بالا، حرکتی انجام دهد (ژستی داشته باشد) یا حرکتی (ژستی) را رد کند، هفته ها درباره آن گفت و گو می کنیم. چرا؟ زیرا می خواهیم بدانیم ماجرای این حرکت چیست؟ می خواهیم بدانیم که چرا آن فرد چنین حرکتی را از خود نشان داده یا ازانجام حرکتی دیگر سرباز زده است. می خواهیم بیشتر درباره ماجرا بدانیم؛ زیرا بخشی از داستان، که ما با توجه به زبان بدن ایشان می خوانیم، برای ارضای حس کنجکاوی ما کافی نبوده است

شما در موقعیت های بسیاری در حال خواندن زبان بدن هستید. به خاطر داشته باشید که غیر از شما همه افراد نیز در طول روز سرگرم خواندن زبان بدن هستند. این بدان معناست که آن ها زبان بدن شما را نیز می خوانند

هر چقدر زبان بدن را بیشتر یاد بگیرید و به آن آگاهی داشته باشید می توانید اعتماد به نفس بهتری داشته باشید

 


کتاب

تن گفت (زبان بدن) : کشف افراد از روی ژست های رفتاری

نویسنده : هاروی سگلر

 

0 دیدگاه

نظر شما راجع به این مقاله چیست؟