نسل امین الضرب

نسل امین الضرب

محمدحسن امین الضرب موسس مجلس وکلای تجار به عنوان اولین پارلمان بخش خصوصی و ملی ایران است. اهمیت محمدحسن امین الضرب در فضای سیاسی و اقتصادی عصر قاجار چنان بود که بعدها پیام تاسیس مجلس مشروطه در خانه او قرائت شد در حالی که پیش از تشکیل این مجلس، محمدحسن، تاسیس مجلس وکلای تجار را به عنوان اولین گام های مدرن سازی اقتصاد ایران برداشته بود. پس از او فرزندش محمدحسین راه پدر را ادامه داد و مجلس وکلای تجار را به اتاق بازرگانی تبدیل کرد. به خصوص مردم ایران این خاندان را با محمدحسین که راه آهن و برق را وارد کشور کرد می شناسند و به عنوان یکی از تاثیرگذاران دوران نوسازی اقتصادی کشور شناخته می شوند.

در مجموعه "نسل امین الضرب"، کارآفرینان معاصر کشور با ذکر خاطراتشان به بیان روش هایی برای انجام کارآفرینی سالم و اخلاق مدار می پردازند.

اقتصادهای توسعه یافته سال‌هاست که به این جمع بندی رسیده اند که می توان زندگینامه ها را به عنوان متدلوژی مدیریت تدریس کرد. به همین دلیل در جهان توسعه یافته، زندگینامه افرادی مانند بیل گیتس، وارن بافت و استیو جابز با اشتیاق تدوین و با استقبال خوانندگان و خریداران مواجه می شود. زندگینامه این افراد برای کارآفرینان جوان تر دریایی از حکمت است و روش های عبور از بحران است.

نسل جدید اقتصاد ایران می تواند با مطالعه این مجموعه به اصول مدیریت و فهم درستی از موانع اقتصادی ایران برسد و مدیران نیز این امکان را دارند تا با مطالعه این کتاب به درکی از زندگی و زمانه سخت فعالیت بخش خصوصی برسند.

- زندگی در می زند (نسل امین الضرب 1)

- رویاهای طلایی (نسل امین الضرب 2)

- هزار راه نرفته (نسل امین الضرب 3)

- زندگی کسب و کار من است (نسل امین الضرب 4)

- استارتاپ به سبک ایرانی (نسل امین الضرب 5)

0 دیدگاه

نظر شما راجع به این مقاله چیست؟