انتشارات کتاب چشم انداز

انتشارات کتاب چشم انداز با شماره ثبت 13385 فعالیت خود را در سال 1396 آغاز نموده است.

اولویت اهداف این انتشارات تهیه، تالیف، تدوین و ترجمه کتاب های مناسب و کاربردی در حوزه های مختلف کسب و کار است. با توجه به گسترش فناوریها، نیاز به کسب دانش روز، شدت رقابت کسب و کارها برای بقا و بسیاری موارد دیگر این انتشارات نیز به مانند همکاران ناشر دیگری که در این حوزه موضوعی فعالیت دارند، و با تجربه چند ساله دریافت بازخوردهای افکار و نظرات مدیران، اساتید، دانشجویان و دست اندرکاران این حوزه، و جهت کمکی هر چند کوچک به دانایی در این مسیر، پای به عرصه فعالیت گذاشته است.

بی شک، در این راه همراهی، تجربه و دانش شما موجب امتنان خواهد بود.

با ما در ارتباط باشید.