ارزش گذاری به زبان ساده

ارزش گذاری به زبان ساده

اغلب سرمایه گذاران به بهانه های مختلف از ارزش گذاری شرکت ها امتناع می ورزند؛ مدل های ارزش گذاری خیلی پیچیده اند، اطلاعات ناکافی هستند یا آینده بسیار نامطمئن است. هر چند همه این بهانه ها تا حدودی درست هستند، اما نمی توانند مانعی برای تلاش باشند. مدل های ارزش گذاری را می توان ساده سازی کرد، با اطلاعات موجود نیز می شود تصمیم گرفت و آینده همیشه نامطمئن نخواهد بود.

آیا در این مسیر امکان بروز اشتباه وجود دارد؟ البته، همان طور که هر کسی اشتباه می کند. موفقیت در سرمایه گذاری از صحیح عمل کردن به دست نمی آید بلکه از کم تر خطاکردن نسبت به دیگران حاصل می شود.

 اسکار وایلد : " فرد بدبین کسی است که قیمت همه چیز را می داند، اما به ارزش هیچ چیز واقف نیست. "

کتاب
ارزش گذاری به زبان ساده :
چگونه شرکتی را ارزش گذاری، سهمی را انتخاب و سود کسب کنیم.

 نویسنده : اسوات داموداران
 انتشارات : بورس

The little book of valuation

0 دیدگاه

نظر شما راجع به این مقاله چیست؟