نوآفرینی: دنیا را با خودتان سازگار کنید

نوآفرینی: دنیا را با خودتان سازگار کنید

نوآفرینانه : امری بدیع و مبتکرانه؛ چیزی که سرمنشا خلق چیزهای دیگری می شود؛ امری منحصر به فرد

نوآفرین : شخصی که این ویژگی را دارد انسانی مبتکر و خلاق است؛ شخصی که از لحاظی با دیگران متفاوت است؛ شخصی دارای ابتکار عمل

سال ها قبل، روان شناسان کشف کردند که دو مسیر به سوی کامیابی هست : همرنگی و نوآفرینی. همرنگی به معنی دنباله روی از جماعت در مسیرهای متعارف و حفظ وضع موجود است. نوآفرینی عبارت است از رفتن به راهی که کمتر کسی در آن گام نهاده است، با هدف پیشتازی در ایده های جدیدی که بر خلاف عادت مرسوم است اما در نهایت به نتیجه بهتری می انجامد

البته هیچ چیز کاملاً بدیع و نو نیست، به این معنی که ایده های ما از آنچه از دنیای پیرامونمان می آموزیم تاثیر می گیرند. ما دائماً، خواه عمدی یا ناخواسته، اندیشه ها را به وام می گیریم. همگی ما در مقابل جنون سرقت و فراموشی - یعنی به یادآوردن اتفاقی ایده های دیگران به عنوان ایده های خودمان - آسیب پذیریم. بر اساس تعریفی، نوآفرینی مستلزم ارائه و پیش بردن ایده ای است که در حوزه ای خاص نسبتاً غیرعادی باشد، و به صورت بالقوه امکان بهبود یافتن داشته باشد

خود مفهوم نوآفرینی با خلاقیت آغاز می شود: ایجاد چیزی که هم نو و هم مفید باشد. اما در آنجا متوقف نمی شود. مبتکران و نوآفرینان کسانی هستند که رویاها و تصوراتشان را به واقعیت تبدیل می کنند

چگونه همه ما میتوانیم نوآفرین و مبتکر باشیم؟

 

کتاب

نوآفرینی : افراد ناهمرنگ چگونه جهان را به جنبش در می آورند

نویسنده : آدام گرانت

0 دیدگاه

نظر شما راجع به این مقاله چیست؟